Oni Chichi 2 Revenge Vol. 1-2

Oni Chichi 2 Revenge

เรื่องย่อ Oni Chichi 2 Revenge


Oni Chichi 2 Revenge เรื่องราวของสองพี่น้อง และคุณพ่อ...คงรู้ยุแล้วว่าครอบครัวนี้มีความสัมพันพันธ์กันมากกว่า คำว่า พ่อ และ ลูก